Via Ferrata

catalana Una via ferrata és un itinerari tant vertical com a horitzontal (franqueig) equipat amb divers material: claus, grapes, preses, passamans, cadenes, ponts penjants i tirolinas, que permeten arribar amb seguretat a zones de difícil accés per a senderistes o no habituats a l’escalada. La seguretat és a càrrec d’un cable d’acer instal·lat en tota la via, i del arnés i els mosquetons especials de via ferrata que asseguren en cas de caiguda. Les ferratas es classifiquen des de K1 d’iniciació fins a K6 per als experts.

Les Gorgues de Salenys (K1 – Santa Cristina d’Aro – Girona) té una dificultat d’iniciació, amb una longitud d’uns 400 metres. Està compost per 8 ponts tibetans de fins a 25 metres de longitud, passos en travessia i petits passos verticals, sent un recorregut perfecte per iniciar-se.

La Ferrata dels Patacons (K-4 – Serra de Prades – Tarragona) és una via ferrata llarga i amb passos variats. Demanda concentració a les seves zones clau, algunes exigents. Es tracta d’una ferrata amb gairebé 500 metres de longitud, 4 ponts nepalís, un pilar equipat amb rapel obligat, diversos passos d’escalada i el pas estelar a meitat de recorregut: un flanquejo desplomat de 7 metres molt aeri.

espanyola Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal (franqueo) equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado en toda la vía, y del arnés y los mosquetones especiales de vía ferrata que aseguran en caso de caída. Las ferratas se clasifican desde K1 de iniciación hasta K6 para los expertos.

Les Gorgues de Salenys (K1 – Santa Cristina d’Aró – Gerona) tiene una dificultad de iniciación, con una longitud de unos 400 metros. Está compuesto por 8 puentes tibetanos de hasta 25 metros de longitud, pasos en travesía y pequeños pasos verticales, siendo un recorrido perfecto para iniciarse.

La Ferrata dels Patacons (K-4 – Sierra de Prades – Tarragona) es una vía ferrata larga y con pasos variados. Demanda concentración en sus zonas clave, algunas exigentes. Se trata de una ferrata con casi 500 metros de longitud, 4 puentes nepalís, un pilar equipado con rapel obligado, varios pasos de escalada y el paso estrella a mitad de recorrido: un flanqueo desplomado de 7 metros muy aéreo.

anglaterra A via ferrata is a protected climbing route. The essence of a modern via ferrata is a steel cable which runs along the route and is periodically fixed to the rock. Using a via ferrata kit, climbers can secure themselves to the cable, limiting any fall. The ferratas are classified from K1 of initiation to K6 for the experts.

Les Gorgues de Salenys (K1 – Santa Cristina d’Aro – Gerona) has a difficulty of initiation, with a length of about 400 meters. It is composed of 8 Tibetan bridges of up to 25 meters in length, steps in crossing and small vertical steps, being a perfect route to begin.

La Ferrata dels Patacons (K-4 – Sierra de Prades – Tarragona) is a long via ferrata with varied steps. Demanding concentration in its key areas, some of them very tough. It is a ferrata with almost 500 meters in length, 4 Nepalese bridges, a pillar equipped with forced abseiling, several climbing steps and the zone star in the middle of the route: a collapsed flank of 7 meters very aerial.