Madrid Gymkhana Challenge

catalana Una rotació per les places més emblemàtiques de la capital: Plaza Mayor, de la Vila, de la Província, d’Orient, etc… Un descobriment del Madrid dels Àustrias. Els equips van girant per bases on se’ls repta a trobar les respostes de qüestions culturals i històriques, i alhora els monitors els posen a prova amb activitats de team building. Una forma genial de conèixer el centre de Madrid.

espanyola Una rotación por las plazas más emblemáticas de la capital: Plaza Mayor, de la Villa, de la Provincia, de Oriente, etc… Un descubrimiento del Madrid de los Austrias. Los equipos van rotando por bases donde se les reta a encontrar las respuestas de cuestiones culturales e históricas, y a la vez los monitores les ponen a prueba con actividades de team building. Una forma genial de conocer el centro de Madrid.

anglaterraA rotation through the most emblematic squares of the capital: Plaza Mayor, Villa, Province, Oriente, etc … A discovery of the Madrid of the Austrias. Teams are rotating on bases where they are challenged to find answers to cultural and historical issues, and at the same time the monitors challenge them with team building activities. A great way to know the center of Madrid.