Drones Workshop

catalana L’objectiu és que els assistents coneguin i puguin gaudir de forma lúdica i atractiva d’aquest apassionant i ampli món

Oferim viure un taller compost de tres parts: teòrica, pràctica i competició. Inicialment assistim de forma amena a una primera explicació dels components i funcionalitats dels drones. També compartirem curiositats destacades. Després passem a una segona part participativa on cada assistent podrà practicar amb un petit dron. La tercera part serà una competició tipus carrera d’obstacles.

Per finalitzar el taller, procedirem a muntar una mostra d’un Dron Professional Phantom 4. Es realitza una breu explicació del funcionament del mateix, dels seus mecanismes, i aprofitem la gran qualitat d’imatge que té per prendre una foto aèria del grup

espanyola El objetivo es que los asistentes conozcan y puedan disfrutar de forma lúdica y atractiva de este apasionante y amplio mundo

Ofrecemos vivir un taller compuesto de tres partes: teórica, práctica y competición. Inicialmente asistimos de forma amena a una primera explicación de los componentes y funcionalidades de los drones. También compartiremos curiosidades destacadas. Luego pasamos a una segunda parte participativa donde cada asistente podrá practicar con un pequeño dron. La tercera parte será una competición tipo carrera de obstáculos.

Para finalizar el taller, procederemos a montar una muestra de un Dron Profesional Phantom 4. Se realiza una breve explicación del funcionamiento del mismo, de sus mecanismos, y aprovechamos la gran calidad de imagen que tiene para tomar una foto aérea del grupo.

anglaterra The goal is to make the drone world a bit understandable to each participant, in a festive, attractive way.

The theory, a mini-lecture, is for all participants together; the practice is individual; the competition is meant to test teams. An expert on drones provides an explanation about parts and functionalities of drones. Highlights are described and curious anecdotes are shared, as well. Each participant is able to practice piloting a small drone in a small circuit. It requires some skills! Third phase is a competition among teams, obstacle-style with drones.

To wrap up the workshop, we assemble a Phantom 4, a professional drone. The expert explains its features and mechanisms, and because of the quality of the image, we take an aerial picture of the group.