Quads, Buggies & Jeeps

catalana  Combinació de vehicles tot terrè en una de les finques més espectaculars del massís del Garraf.

Les muntanyes que formen el Massís s’alcen fins als 500 metres d’altura, formant un sorprenent paisatge escarpat que treu el cap al mar. Els participants gaudeixen de diferents recorreguts forestals, descobrint les panoràmiques des de tres tipus de transport 4×4: quads, buggies i jeeps.

Tota una experiència off road per cohesionar i motivar equips.

espanyola Combinación de vehículos todo terreno en una de las fincas más espectaculares del macizo del Garraf.

Las montañas que forman el Macizo se alzan hasta los 500 metros de altura, formando un sorprendente paisaje escarpado que se asoma al mar. Los participantes disfrutan de distintos recorridos forestales, descubriendo las panorámicas desde tres tipos de transporte 4×4: quads, buggies y jeeps.

Toda una experiencia off road para cohesionar y motivar equipos.

anglaterra Four-wheelers combination adventure across one of the most spectacular counties 30 kms. Away from Barcelona, the Garraf Natural Park .

The mountains that form the Garraf range rise up to 500 meters high, forming a surprising steep landscape, overlooking the sea. Participants enjoy different forest roads, discovering the views from three types of SUV transportation: quads, buggies and jeeps.

An off-road, exciting, through pure Nature experience, to enjoy and motivate corporate teams.