Show Cooking

 

catalana Originàriament el terme va sorgir amb la preparació de receptes en un plató de televisió amb una intenció merament lúdica.

Nosaltres dividim al grup en equips i el reptem amb doble tasca. La meitat de l’equip ha de dissenyar i cuinar les seves millors receptes, i la resta ha de gravar i editar un video sobre la demostració culinària dels seus companys

Un perfecte exemple de treball en equip amb dues proves de desigual singularitat: una culinària i l’altra audiovisual.

espanyola Originariamente el término surgió con la preparación de recetas en un plató de televisión con una intención meramente lúdica.

Dividimos al grupo en equipos y les retamos a una doble tarea. La mitad del equipo tiene que diseñar y preparar sus mejores recetas, y el resto debe grabar y editar un video sobre la demostración culinaria de sus compañeros

Un perfecto ejemplo de trabajo en equipo con dos pruebas de desigual singularidad: una culinaria y la otra audiovisual.

anglaterra Cooking programme is a television genre that presents food preparation in a kitchen

So we divide the group into teams and we challenge them with a double task. Half of the team has to design and cook their best recipes, and the rest of the team must record and edit a video about the culinary demonstration

A perfect example of teamwork with two tests of unequal singularity: one culinary and the other audiovisual.