Fashion Studio Challenge

 

catalana La Casa de la Moda és una competició per equips. Es tracta de dissenyar un estil i ús de roba que sigui atrevida, divertida i sostenible.

Amb aquesta activitat els desafiem a treballar en equip per mostrar les seves habilitats inventives. Estem davant un workshop de disseny i creativitat entretingut i emocionant.

Els equips s’enfronten a una sèrie de desafiaments, sempre guiats i inspirats per les preferències de la indústria de la moda.

Inicialment els equips reparteixen rols, dibuixen i dissenyen la seva idea. Després creen el seu estil i assagen la seva presentació. I finalment presenten el seu producte en l’escenari sota l’atenta mirada crítica del jurat i de la resta d’equips. Viurem forts vítores, emocions i situacions divertides.

Amb aquest team building treballem valors corporatius com el repartiment de rols, la complicitat entre companys, la gestió de recursos limitats, el respecte d’opinions diverses, un lideratge efectiu, una planificació pactada i una creativitat d’equip.

espanyola La Casa de la Moda es una competición por equipos. Se trata de diseñar un estilo y uso de ropa que sea atrevida, divertida y sostenible.

Con esta actividad les desafiamos a trabajar en equipo para mostrar sus habilidades inventivas. Estamos ante un workshop de diseño y creatividad entretenido y emocionante.

Los equipos se enfrentan a una serie de desafíos, siempre guiados e inspirados por las preferencias de la industria de la moda.

Inicialmente los equipos reparten roles, dibujan y diseñan su idea. Luego crean su estilo y ensayan su presentación. Y finalmente presentan su producto en el escenario bajo la atenta mirada crítica del jurado y del resto de equipos. Viviremos fuertes vítores, emociones y situaciones divertidas.

Con este team building trabajamos valores corporativos como el reparto de roles, la complicidad entre compañeros, la gestión de recursos limitados, el respeto de opiniones diversas, un liderazgo efectivo, una planificación pactada y una creatividad de equipo.

anglaterra Fashion Studio is a contest to encourage team work. The goal is to design and use a new collection of clothing, both sustainable and fun.

We challenge teams, they must put together creative and manual abilities.

Fashion Studio is an artistic workshop. A place to develop your own style. A test for innovation, since the teams must use selected materials provided by the organization: second hand clothing, recycled materials, balloons, plastic bottles, cardboards…

First a distribution of roles, drawing and designing ideas. Then the creation of the team style and rehearsal of the show. Finally the presentation of the final product, on stage, under the critical look of the jury and the rest of the teams.

Corporate values:  distribution of roles, involvement of teammates, management of limited resources, respect for different opinions, effective leadership, planning to agree, team creativity