Graffiti Team Challenge

catalana Un team building amb un resultat molt «pintón» que uneix treball col·laboratiu i art: un mural de grafiti fet per tots i sense necessitat que els participants siguin mestres del street art. Això sí, una mica d’orientació visual tenen, ja que el mural final es munta ajuntant totes les peces pintades. Els participants de cada equip han de coordinar-se treballant i prenent decisions per aconseguir la meta fixada: acabar la seva part del puzle en el menor temps possible. Es tracta d’una competició per equips a la recerca d’aconseguir el “Spray d’Or”. L’objectiu final és crear esperit d’equip mitjançant un divertit taller de grafiti.

espanyola Un team building con un resultado muy pintón que une trabajo colaborativo y arte: un mural de grafiti hecho por todos y sin necesidad de que los participantes sean maestros del street art. Eso sí, algo de orientación visual tienen, ya que el mural final se monta juntando todas las piezas pintadas. Los participantes de cada equipo deben coordinarse trabajando y tomando decisiones para alcanzar la meta fijada: terminar su parte del puzzle en el menor tiempo posible. Se trata de una competición por equipos en busca de conseguir el “Spray de Oro”. El objetivo final es crear espíritu de equipo mediante un divertido taller de grafiti.

anglaterraA team building with a very colorful result that combines teamwork and art: a graffiti mural made by everyone and without the need for the participants to be street art masters. But some visual orientation is needed, since the final mural is assembled by putting together all the painted pieces. The participants of each team must coordinate themselves by working and making decisions to reach the goal set: finish their part of the puzzle in the shortest possible time. This is a team competition in search of the «Spray of Gold». The main goal is to create team spirit through a fun graffiti workshop.