Indoor Olympic Games

catalana Cohesió i diversió en equips. Posa a prova l’habilitat del teu grup, passa una bona estona amb els nostres reptes, diámicas, esports i activitats indoor en equip. Qui és el millor tirador de la nostra particular NBA?, qui ets?, Tiger, Ballesteros, Sergio García?… prova amb el putt i descobreix-ho. Quina és el teva millor carambola?, demostra-ho en el billar. Relleus de sacs, bicicletes estàtiques, esports en la wii, dards i molt més…

espanyola Cohesión y diversión en equipos. Pon a prueba la habilidad de tu grupo, pasa un buen rato con nuestros retos, diámicas, deportes y actividades indoor en equipo. ¿Quién es el mejor tirador de nuestra particular NBA?, ¿quién eres?, ¿Tiger, Ballesteros, Sergio García?… prueba con el putt y descúbrelo. ¿Cuál es tu mejor carambola?, demuéstralo en el billar. Relevos de sacos, bicicletas estáticas, deportes en la wii, dardos y muchos más…

anglaterra Group cohesion and fun. Test the skills of your group. Have fun with our challenges, dynamics, sports and activities indoor team. Who is the best shooter of our individual NBA?. Who are you?, Tiger, Ballesteros, Sergio García? … try with the putt and verify it!. Which is your better cannon?, show it in the Pool!. Sacks relay, exercise bicycles, sports in the wii, darts, and many more …