Formula Team

catalana  Diversos equips separats en boxes han de construir un vehicle i desenvolupar un pla de màrqueting. Els vehicles han de transportar a un pilot i ser impulsats per un màxim de dos companys.

Per complicar el treball en equip, els vehicles han de ser el més similars possible però equipats de manera diferent. Així que durant el desenvolupament, els project managers dels equips es reuneixen regularment en un àrea separada per acordar tots els detalls. El repte culmina amb la presentació dels vehicles per a la seva inspecció i la carrera final de Formula 1.

Amb aquest team building de ½ jornada, a més de cohesionar als assistents en un ambient de companyonia i bon humor, potenciem la comunicació, el bregar amb pocs recursos, la coordinació en cada equip, la interacció entre els equips, la gestió de projectes, el compartir coneixements, les solucions creatives, el desenvolupament d’estratègies, i un training de lideratge.

 

espanyola Varios equipos separados en boxes tienen que construir un vehículo y desarrollar un plan de marketing. Los vehículos deben transportar a un piloto y ser impulsados por un máximo de dos compañeros.

Para complicar el trabajo en equipo, los vehículos han de ser lo más similares posible pero equipados de manera diferente. Así que durante el desarrollo, los project managers de los equipos se reunen regularmente en un área separada para acordar todos los detalles. El reto culmina con la presentación de los vehículos para su inspección y la carrera final de Formula 1.

Con este team building de ½ jornada, además de cohesionar a los asistentes en un ambiente de compañerismo y buen humor, potenciamos la comunicación, el lidiar con pocos recursos, la coordinación en cada equipo, la interacción entre los equipos, la gestión de proyectos, el compartir conocimientos, las soluciones creativas, el desarrollo de estrategias, y un training de liderazgo.

anglaterra A number of teams, working in separate areas, are each given the task of constructing a vehicle and developing a marketing concept for it. Each soapbox vehicle should be capable of transporting one person and will be powered by up to two HP (Human Power).

One major sticking point in the task: the vehicles should be as similar in construction as possible, but differently equipped. During the development phase, the leaders of the construction teams meet in a separate area to talk everything through in detail. At the end, their ‘soapboxes’ are presented in a test drive and are put through an MOT to test them for safety.

A versatile tool that puts the fun back into learning. With this ½ day team building we work effective communication, co-operation between teams, dealing with time pressure or with complexity, planning and execution of a project, sharing information, developing creative solutions, and creativity and leaderhip training.