Taller de Percusión corporal

 

catalana Una genial eina per cohesionar i reduir tensions en grups corporatius. Perfecta per crear experiències on els participants han de comunicar-se entre si, creant vincles des de la comunicació no verbal.

Aprenem a integrar el ritme; utilitzem les mans, els peus, les cuixes… i enriquim el nostre llenguatge corporal utilitzant el cos com una caixa de ritmes.

Potenciem treballar el lideratge, la confiança i el treball en equip des del ritme i el moviment com a eines per desenvolupar al grup.

espanyola Una genial herramienta para cohesionar y reducir tensiones en grupos corporativos. Perfecta para crear experiencias donde los participantes deben comunicarse entre sí, creando vínculos desde la comunicación no verbal.

Aprendemos a integrar el ritmo; utilizamos las manos, los pies, los muslos… y enriquecemos nuestro lenguaje corporal utilizando el cuerpo como una caja de ritmos.

Potenciamos trabajar el liderazgo, la confianza y el trabajo en equipo desde el ritmo y el movimiento como herramientas para desarrollar al grupo.

anglaterraA great tool to connect and reduce tensions in corporate groups. Perfect for creating experiences where participants must communicate with each other, creating links from non-verbal communication.

In the workshop we learn how to make music with our body; using hands, feet, thighs… and enrich our body language using the body as a drum.

We promote leadership, trust and teamwork, working from rhythm and movement as tools to develop the team.