Beach Sports Challenge

catalana Torneig a la platja amb cinc activitats i/o esports:

1. Futbol
2. Volley
3. Petanca
4. Frisbee
5. Castells de sorra

Dividim al grup en equips de 10 persones i organitzem una rotació per diferents bases. Cadascuna té una durada d’1/2 hora. En finalitzar un lliurament de resultats i medalles commemoratives. Molts riures i cohesió

espanyola  Torneo en la playa con cinco actividades y/o deportes:

  1. Futbol
  2. Volley
  3. Petanca
  4. Frisbee
  5. Castillos de arena

Dividimos al grupo en equipos de 10 personas y organizamos una rotación por diferentes bases. Cada una tiene una duración de 1/2 hora. Al finalizar una entrega de resultados y medallas conmemorativas. Muchas risas y cohesión

anglaterra This is a tournament with five beach sports and activities.

  1. Football
  2. Volley
  3. Petanque
  4. Frisbee
  5. Sand castle

We divide the whole group into teams of 10 people each. We organise an activities rotation. Each one about 1/2 hour. Ending with scores and prizes ceremony. Loads of fun