Pau Marquès

catalana  Diplomat en Turisme pel Centre d’Estudis Tècnics Turístics de Barcelona-CETT.

Al llarg de més de 20 anys formant-me i treballant en incentius i convencions, he elaborat el meu propi decàleg format per cinc punts:

1.- Crec en la comunicació, i crec més en la voluntat de comunicar correctament. Ens agrada escoltar i comprendre, així que parem esment en el que ens explica el client. La comunicació és un procés interactiu que en si mateix ja és una feina.

2.- Crec en la capacitat d’adaptació, però crec molt més en la capacitat de superació. El team building potencia la motivació i el treball en equip. Com la superació personal és una de les sensacions humanes més emotives, treballem en un entorn de superació.

3.- Crec en la formació i crec en l’experiència, però ambdues juntes solen proporcionar una dinàmica cap al camí correcte.

4.- Crec que ens dediquem al que sabem. I com a més ens apassiona la nostra meta és l’excel·lència.

5.- Crec que el capital humà és el més important de les empreses. Si no es cuida, l’equip s’enfonsa. Ens agrada fomentar la reflexió, l’estratègia i, sobretot, la diversió.

El nostre objectiu és contribuir a l’eficàcia, a l’eficiència, a la motivació i a la cohesió d’equips corporatius. Busquem la confiança, l’honestedat i l’empatia. Ara bé, la meva pregunta és: Com podem ajudar-li?

Format en METALOG® per Tobias Voss, fundador de METALOG®.
Soci A Espanya de METALOG® i distribuïdor oficial de totes les eines per a tot el territori espanyol.

email: paumarques@windcatactivities.com Tlfn: 661 230 370

espanyola

Diplomado en Turismo por el Centro de Estudios Técnicos Turísticos de Barcelona-CETT.

A lo largo de más de 20 años formándome y trabajando en incentivos y convenciones, he elaborado mi propio decálogo formado por cinco puntos:

1.- Creo en la comunicación, y creo más en la voluntad de comunicar correctamente. Nos gusta escuchar y comprender, así que ponemos atención en lo que nos explica el cliente. La comunicación es un proceso interactivo que en sí mismo ya es un trabajo.

2.- Creo en la capacidad de adaptación, pero creo mucho más en la capacidad de superación. El team building potencia la motivación y el trabajo en equipo. Como la superación personal es una de las sensaciones humanas más emotivas, trabajamos en un entorno de superación.

3.- Creo en la formación y creo en la experiencia, pero ambas juntas suelen proporcionar una dinámica hacia el camino correcto.

4.- Creo que nos dedicamos a lo que sabemos. Y como además nos apasiona nuestra meta es la excelencia.

5.- Creo que el capital humano es lo más importante de las empresas. Si no se cuida, el equipo se desmorona. Nos gusta fomentar la reflexión, la estrategia y, sobre todo, la diversión.

Nuestro objetivo es contribuir a la eficacia, a la eficiencia, a la motivación y a la cohesión de equipos corporativos. Buscamos la confianza, la honestidad y la empatía. Ahora bien, mi pregunta es: ¿Cómo podemos ayudarle a Ud.?

Formado en METALOG® por Tobias Voss, fundador de METALOG®.
Socio En España de METALOG® y distribuidor oficial de todas las herramientas para todo el territorio español.

email: paumarques@windcatactivities.com Tlfn: 661 230 370