Volley Beach & Volley Blanket

catalanaOrganitzem partits de curta duració. Com a nota original, farem diversos partits de volley manta, on l’equip s’haurà de coordinar per rebre i retornar la pilota utilitzant exclusivament una manta.

espanyolaOrganizaremos partidos de corta duración. Como nota original llevaremos a cabo varios partidos de volley manta,  donde el equipo debe coordinarse para recibir y devolver la pelota utilizando exclusivamente una manta.

anglaterraWe will organise short several games. As an original note we will conduct volley blanket games. Teams must coordinate their movements to receive and return the ball with the only help of a blanket.

franNous organisons des matchs de courte durée. Pour mettre en valeur l’originalité, nous ferons plusieurs matchs de volley blanket, où l’équipe devra se coordonner pour recevoir et envoyer le ballon en utilisant uniquement la couverture.